In voorbereiding op onze training willen we alvast een inventarisatie doen m.b.t. de ontwikkelingen die te maken hebben met het onderwerp Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Wellicht ben je al gestart met LLO activiteiten of misschien zit je nog in de oriƫntatiefase. Wij willen graag meedenken met het bedrijfsleven op dit onderwerp. Onderstaand staat kort beschreven welke visie wij hebben op Leven Lang Ontwikkelen. Daaronder een filmpje welke een idee geven wat LLO voor scholen en het bedrijfsleven inhoudt. Om onze training goed voor te bereiden wil ik je vragen onderstaande vragen te beantwoorden over LLO.

Visie
Regio opleiders draagt bij aan het succes van organisaties in de MBO sector, de wendbaarheid van de medewerkers te vergroten d.m.v. opleiden. Oftewel partijen die aangesloten zijn bij Regio Opleiders biedt opleidingen en trainingen om de kennis en vaardigheden van medewerkers in diverse branches te vergroten en up to date houden.

Regio Opleiders heeft een herkenbaar en inspirerend LLO programma. Dit programma komt tegemoet aan de vraag van alumni, professionals, medewerkers in de sectoren, en werkzoekenden naar voldoende kennis en kunde om hun bestaande of toekomstige positie te versterken op de arbeidsmarkt, dan wel een positie te werven op de arbeidsmarkt.

Het inspirerend aanbod van Regio Opleiders bestaat uit scholing (diplomagericht of certificaatgericht), workshops, seminars, lezingen waarin kennis en vaardigheden worden geboden die het leven lang ontwikkelen ondersteunen. We ontwikkelen dit aanbod in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, brancheorganisaties, leveranciers van trainingen/modules en alumni.